Schoolvoetbal 2024

Home / Schoolvoetbal 2024

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SCHOOLVOETBAL 2024

Voor ieder team moet een begeleider van tenminste 18 jaar of ouder aanwezig zijn op de dagen dat het team speelt. Indien u meerdere teams per leeftijdscategorie heeft ingeschreven gaan wij ervan uit dat de begeleider op de hoogte is welk team hij begeleidt. Elk team dient uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aangemeld te zijn door de begeleider, bij het wedstrijdsecretariaat.

BIJZONDERHEDEN REGLEMENT SCHOOLVOETBAL

Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de lokale finales en wijken op sommige punten af van de KNVB Schoolvoetbal regels 2024. Deze aanpassingen zijn ten gunste van het spelplezier van alle kinderen. Bij de landelijke finale gelden de KNVB Schoolvoetbalregels. Het kan dus zijn dat er aanpassingen gemaakt moeten worden in het team dat doorgaat naar de landelijk finale om te voldoen aan de KNVB regels.
Bij het schoolvoetbal zijn dezelfde regels van kracht als bij de andere competities die door de KNVB worden georganiseerd, maar er zijn een paar bijzonderheden met betrekking tot het toernooi. Die staan hierin vermeld.

Wedstrijdreglementen

 1. Aan de schoolvoetbalwedstrijden kunnen teams deelnemen bestaande uit leerlingen van de basisscholen in Leerdam. De samenstelling van de teams geschiedt zoveel mogelijk door de leiding van de school.
 2. Er wordt gespeeld in een 1e  en een 2e klasse.
  1e klasse leerlingen moeten geboren zijn op of na 1-10-2011
  Er mogen dispensatiespelers opgesteld worden tijdens een wedstrijd,deze zijn geboren op of na 1-10-2010. (let op! dit zijn de regionale KNVB regels)
  2e klasse leerlingen moeten geboren zijn op of na 1-10-2013
  Er mogen dispensatiespelers opgesteld worden tijdens een wedstrijd, deze zijn geboren is op of na 1-10-2012.(let op! dit zijn de regionale KNVB regels)
  Bij 8 tegen 8: maximaal 2 dispensatiespe(e)l(st)ers per team in het veld
  Bij 6 tegen 6: maximaal 1 dispensatiespe(e)l(st)ers per team in het veld
  De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van speelgenot en ten gunste van het toernooi van bovenstaande KNVB regels af te wijken, dit kan wel consequenties hebben voor eventuele deelname aan de regiofinales.
 3. Van deelname aan schoolvoetbal zijn uitgesloten
  – Leerlingen die om gezondheidsredenen de lessen lichamelijke opvoeding niet volgen;
  – Leerlingen die geen toestemming hebben van ouders/verzorgers of leerkrachten om deel te nemen;
  – Spelers geschorst of geroyeerd door de K.N.V.B. 
 4. De organisatie kan in punt 2 en 3 uitzonderingen toestaan. Uitsluitend na tijdig overleg vooraf.
 5. Spelerslijsten moeten, volledig ingevuld, worden ondertekend door de directeur / hoofd schoolvoetbal van de betrokken school en minimaal 10 dagen voor aanvang van het wedstrijdprogramma per email zijn ingeleverd.
 6. Voor een team mogen slechts spelers uitkomen, die als speler of als reservespeler voor dat team zijn opgegeven. Indien een school met meerdere teams deelneemt, mag een leerling slechts bij één van de teams worden ingeschreven.
 7. Komt een elftal met niet gerechtigde spelers uit, dan kan de wedstrijd ongeldig worden verklaard waarbij de tegenpartij met 2-0 heeft gewonnen. Dit ter beoordeling van de organisatie.
 8. Oneerlijke teamopgaven en/of fraudes kunnen worden bestraft met uitsluiting van deelname van de betreffende en/of betrokken teams.
 9. Protesten tegen de beslissingen van de scheidsrechter zijn niet toegestaan.
 10. Een speler die uit het veld wordt gestuurd, mag niet deelnemen aan de eerstvolgende wedstrijd.
 11. Een eventueel protest wordt alleen besproken tussen de teamleiding en de organisatie, achter gesloten deuren. Het is spelers of ouders niet toegestaan aan de wedstrijdtafel te komen.
 12. Op het terrein en in de kleedkamers heeft men zich onverbiddelijk te gedragen naar de aanwijzingen van de medewerkers van v.v. LRC, v.v. Leerdam Sport’55 en Stichting Jeugd Actief Leerdam.
 13. Bij wangedrag, zowel binnen als buiten het veld, waargenomen door de organisatie, kan desbetreffende persoon / personen / team worden uitgesloten van deelname.
 14. Voor aanvang van de wedstrijd begroeten de spelers elkaar met een boks of geven elkaar een hand.
 15. 1e klasse deelnemers spelen met achttallen, 2e klasse deelnemers spelen met zestallen. Meisjes mogen, indien de leeftijdsgrens in acht wordt genomen, met een jongensteam meespelen. Dit zijn de zogenaamde mixteams
 16. Wisselen is toegestaan. Dit mag in beide klasse onbeperkt.
 17. Veldafmeting bij 1e klasse deelnemers is 64 x 42,5 m er wordt gespeeld met pupillendoelen (5 x 2 m).
  Veldafmeting bij 2e klasse deelnemers is 42,5 x 30 m en ook hier wordt gespeeld met pupillendoelen (5 x 2 m) 
 18. Rol van de begeleiding van een team: positief coachen.
  Rol van de toeschouwers: positief aanmoedigen. 
 19. Bepaling van de eindstand in de voorronden (poules):
  – wedstrijdpunten, indien gelijk dan,
  – doelsaldo, indien gelijk dan,
  – het aantal doelpunten voor, indien gelijk dan,
  – de wedstrijduitslag van eerder onderling gespeelde wedstrijd, indien gelijk dan,
  – worden er strafschoppen genomen.
  Nummers 1 van de poules gaan sowieso door naar kwart of halve finales, Afhankelijk van de grootte van de poules gaan nummers 2 ook door óf de beste nummers 2. Dit is te zien in het speelschema.
 20. Bepaling einduitslag van wedstrijden tijdens de voorrondes en kwart en halve finales: wedstrijden worden niet verlengd. Strafschoppen zullen dan de beslissing brengen. Eerst 5 en dan om en om. Pas als alle spelers een strafschop genomen hebben, mag iemand een tweede nemen.
 21. Strafschoppen worden genomen volgens de reglementen van de KNVB.
  (7 meter afstand bij 2e klasse en 9 meter afstand bij 1e klasse) 
 22. Tijdens de voorrondes spelen de 1e en de 2e klasse spelers 2 x 7 minuten.  Halverwege wisselen dient direct te gebeuren, zonder oponthoud.
 23. Tijdens de finales spelen de 1e klasse deelnemers 2 x 15 minuten, met halverwege een pauze van 5 minuten. De 2e klasse 2 x 10 minuten, met wisselen zonder pauze.
 24. Tijdens de finales zullen bij gelijk spel de 1e klasse deelnemers 2x 5 minuten verlengen (zonder pauzes). De gehele verlenging moet worden uitgespeeld. Mocht de stand dan nog gelijk zijn, bepalen strafschoppen de winnaar. Bij de 2e klasse is er geen verlenging maar direct strafschoppen.
 25. Winnaars worden door de organisatie doorgegeven aan de KNVB voor de regiofinales. Winnende scholen dienen ook zelf hun teams op te geven.
 26. In basis gelden alle regels van de KNVB, waarvan de belangrijkste regels en/of uitzonderingen in dit reglement zijn opgenomen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.